Ravi rahastamise lepingud 2022

 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.01.2022, 21.02.2022 tunnistatud kehtetuks juhatuse otsusega nr 73) 
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (tagasiulatuvalt alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021-31.03.2022)
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2022-30.06.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2021-30.06.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021-30.06.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2022- 18.08.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (kehtib alates 01.07.2022 tagasiulatuvalt kuni 31.12.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2022- 31.12.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.07.2022-31.12.2022)
Eelnevalt 2022.a kehtinud rahalised lisad
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (01.01.2020-30.06.2022)
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.04.2022-31.12.2022)
 • Lisa 5. Hambaravi (kuni 31.12.2022)
Eelnevalt kehtinud juhendid

          1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid (alates 01.03.2017):

                     Faili struktuur 1000 rida – suurematele haiglatele

                     Faili struktuur 100 rida – väiksematele lepingupartneritele

           2. Tagasiulatuva aruande formaat – (haiglavõrgu arengukava haiglatele)