Täiendav ravimihüvitis

Alates 2018. aasta algusest hakkab kehtima täiendav soodustus suurte ravimikuludega inimestele. Täiendavat ravimihüvitist  saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot (siiani sai seda alates 300-eurosest aastasest kulust).   Hüvitis on abiks neile, kes kulutavad soodusravimite ostmiseks keskmisest rohkem raha. Näiteks inimesed, kes peavad kasutama kalleid ravimeid või kroonilised haiged, kes peavad ravimeid võtma pika aja jooksul või mitut ravimit korraga.

Alates uuest aasta  on täiendav ravimihüvitis automaatne, kindlustatud inimene saab lisasoodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi väljaostmisel apteegis ja haigekassale avaldust esitada ei ole vaja.

Kuidas täiendavat ravimihüvitist arvestatakse?

Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. See tähendab, et arvesse ei võeta kulutusi, mis on tehtud käsimüügiravimitele (ilma retseptita ravimid) ja retseptiravimitele, millele ei kehti haigekassa soodustus, või meditsiiniseadmetele.

Täiendavat ravimihüvitist arvestatakse kalendriaastas kogunenud kulutuste järgi. 

Soodusretseptiga ostetud ravimite hüvitamisele kehtivad järgmised põhimõtted:

  • kui summa jääb aastas alla 100 euro, siis täiendavat ravimihüvitist ei maksta
  • kui summa on aastas 100–300 eurot, hüvitatakse 100 eurot ületavast osast 50% 
  • kui summa ületab aastas 300 eurot, hüvitatakse 300 eurot ületavast osast 90%

Uuest aastast kehtima hakkava muudatuse puhul hakkab haigekassa hüvitama kulutusi alates 100 eurost.  Vahemikus 100-300 eurot hakkab kehtima 50% soodustus. Näiteks, kui inimene on kulutanud ravimitele 250 eurot, siis saab ta haigekassalt 75 eurot soodustust. Üle 300 euro ulatuvate kulutuste puhul hüvitab haigekassa 90% ravimist. Näiteks, kui inimene on kulutanud 500 eurot, saab ta 280 eurot soodustust.

Väga harva võib juhtuda, et kuigi inimesel on täiendava hüvitise õigus, ei ole selle võrra võimalik lisasoodustus teha (nii võib juhtuda nt aasta lõpus), siis saab isik selle võrra suuremat soodustust järgmisel kalendriaastal.

NB! 2018. a algusest ühtlustatakse retseptitasu - see on kindel tasu, mida tuleb iga retseptiravimi ostmisel tasuda. Varem oli see 100%, 90% ja 75% soodustuse korral 1,27 eurot ning 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta. Alates 1. jaanuarist 2018 on kõikidel retseptidel ühine retseptitasu 2,5 eurot.

Näiteks, kui varasemalt sai suhkruhaigusega inimene soetada 100% soodustusega (piirhinnaga võrdse) insuliiniravimi ühe retsepti 1,27 euro eest, siis 2018. a algusest tuleb selle eest maksta 2,5 eurot. Sama muutus kehtib ka alla 4 aastaste laste ravimitele. Teisalt, kui varasemalt tuli põletiku/infektsiooni ravimiseks vajamineva (piirhinnaga võrdse) 50% soodustusega antibiootikumi eest maksta retseptitasu 3,19 eurot, siis nüüd muutub see tema jaoks soodsamaks ja retsepti eest tuleb välja käia 2,5 eurot + 50% ravimi hinnast.

Täiendava ravimihüvitise arvutamine

1) Esmalt arvutatakse kalendriaasta täiendava ravimihüvitise alussumma:

Täiendava ravimihüvitise  alussumma
NB! See summa on alati madalam kui soodusretseptidele kulutatud summa.

 

=

Soodusravimitele kulutatud summa
Arvesse ei võeta käsimüügiravimitele, meditsiiniseadmetele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.

-

Ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda

2) Kui täiendav ravimihüvitise alussumma on teada, hakatakse arvestama täiendavat ravimihüvitist järgmiselt:

Ravimitele kulunud summa

Haigekassa hüvitab

Näide

Alla 100 euro

Täiendavat ravimihüvitist ei arvestada

Täiendavat ravimihüvitist ei arvestata

100- 300 eurot

100 eurot ületavast osast 50%

Näiteks, kui inimene on ostnud kalendriaastas mitmeid soodusravimeid ja käesoleva ostuga tõuseb tema isiklik täiendava ravimihüvitise alussumma 105 euroni, siis võimaldatakse talle täiendavat soodustust 100 eurot ületavalt 5-lt eurolt 50% ehk 2,5 eurot ja inimene maksab 2,5 euro võrra apteegis vähem. Kui inimene on kulutanud ravimitele 250 eurot, siis saadava täiendava soodustuse jaoks lahutame sellest summast maha 100 eurot, mis on hüvitise maksmise alampiiriks ja teeme arvutustehte 150 x 50% = 75 eurot.

Üle 300 euro

300 eurot ületavast osast lisandub hüvitis 90% 

Kui inimese täiendava ravimihüvitise alussumma enne ostu oli 300 ja osteti ravim, mis tõstis alussumma 320-ni, siis makstakse täiendavat hüvitist 90% summast, mis ületab 300 eurot (90% 20-st= 18 eurot) ja inimene maksab 18 euro võrra apteegis vähem. Oluline on meeles pidada, et 100-300 euro pealt on 50% soodustusega hüvitist saadud juba eelmistel ostudel.

Kui aga enne ostu oli alussumma 90 eurot ja osteti kallis ravim, mis tõstis alussumma 500 euroni, siis saab inimene täiendavat soodustust 280 eurot (s.o 50% 100€ ja 300€ vahest (100 eurot) + 90% summast mis ületab 300 eurot (90% 200st = 180 eurot)

NB!  Ravimitele kulutatud summast arvestatakse enne täiendava ravimihüvitise arvutamist maha piirhinda või hinnakokkuleppe hinda ületavat summa ehk välditav omaosalus.  Kui turul on palju sama toimeainega erinevate tootjate ravimeid, kehtestatakse  kogu sama toimeainega ravimite grupile piirhind, millest arvutatakse haigekassa soodustus.  Näiteks kui apteegis on valikus sama toimeainega ravimeid hinnaga 5 eurot, 7 eurot ja 9 eurot, siis määratakse piirhinnaks reeglina hinnalt teise soodsaima ravimi hind (selle näite puhul 7 eurot) ja haigekassa soodusprotsent arvutatakse sellest summast.  Juhul  kui ravimi ostja eelistab kallimat ravmit, siis tuleb lisaks määratud omaosalusele tasuda apteegis ka veel piirhinda ületav osa.

Täiendava ravimihüvitise süsteem kuni 31.12.2017

Kuidas täiendavat ravimihüvitist arvestatakse?

1) Esmalt arvutatakse kalendriaasta täiendava ravimihüvitise alussumma:

Täiendava
ravimihüvitise 
alussumma

NB! See summa on alati madalam kui soodusretseptidele kulutatud summa.

 

=

Soodusravimitele kulutatud
summa

Arvesse ei võeta käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud kulutusi.


-

Kohustuslik omaosalus retsepti kohta. Ühe retsepti kohta: 
- 100%, 90% ja 75% soodustuse korral 1,27 eurot;
- 50% soodustuse korral 3,19 eurot ühe retsepti kohta
+

Ravimite hinnaosa, mis ületab piir- või hinnakokkuleppe hinda.

 

2) Kui täiendav ravimihüvitise alussumma on teada, hakatakse arvestama täiendavat ravimihüvitist järgmiselt

Alates 01.01.2015 - 31.12.2017 ostetud soodusretseptide puhul kehtivad järgmised arvutuse põhimõtted:

Ravimitele kulunud summa

Haigekassa hüvitab 

Näide

Alla 300 eurot

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

Täiendavat ravimihüvitist ei maksta

300 – 500 eurot

300 eurot ületavast osast 50%

Nt. alussumma 400 eurot - hüvitise summaks on (400-300) x 50% = 100 x 50% = 50 eurot

üle 500 eurot

500 eurot ületavast osast 90%

Nt. alussumma 1000 eurot - hüvitise summaks on ((500-300) x 50%) + ((1000 – 500) x 90%) = 100 + 450 = 550 eurot

Hüvitise saamiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale esitanud.

Avaldust esitamine:

  • edastada avaldus haigekassasse: tuua või saata postiga klienditeenindusbüroosse, või digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@haigekassa.ee.

Avalduse blanketti saab haigekassa kodulehelt, klienditeenindustest ning Saare, Viljandi ja Valga maavalitsustest. NB! Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja, peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast dokumendist.

Kui isiku- või pangaandmed muutuvad, palume haigekassat sellest teavitada.Täpsem info: siit.

Täiendava ravimihüvitise väljamaksmine

Väljamakse jaoks võetakse andmed haigekassa andmekogust umbes 1 kuu enne väljamakse tähtaega.

Hüvitise saamise õiguse tekkimisel kannab haigekassa hüvitise inimese pangakontole 25. jaanuariks, 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks.