Register 2021. a menetletavate taotluste kohta

2021. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2021. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 12. märts 2021. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link
Taotluse nimetus
Taotluse esitaja
Lisaandmed
Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)
Kulutõhususe hinnang (KTH)
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts  KTH 1099
1104Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1151
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine Eesti Näo- ja lõualuukirurgia SeltsLisaandmed 1325MTH 1325KTH 1325
1335Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimineEesti Onkoteraapia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts  KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1366Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1366  
13811. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts  KTH 1381
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit   
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1389
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts  KTH 1394
1397Silma standardproteesi sobitamineEesti Oftalmoloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1399MTH 1399KTH 1399
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1400MTH 1400KTH 1400
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts  KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1402KTH 1402
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1404 
1405Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT)Eesti Radioloogia Ühing   

1406

lisa 1406

VirtuaalnavigatsioonibronhoskoopiaEesti Kopsuarstide Selts

Lisaandmed 1 1406

Lisaandmed 2 1406

Lisaandmed 3 1406

 KTH 1406

1407

Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviksEesti Oftalmoloogide Selts  KTH 1407
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1408

MTH lisa 1408

KTH 1408
1409Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäevEesti Hematoloogide Selts   
1410Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1410

MTH lisa 1410

KTH 1410
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1412KTH 1412
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1413KTH 1413
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1415

MTH lisa 1415

KTH 1415
1416Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1416
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia Ühing   
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia Ühing   
1420Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi  Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1420
1421Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10Eesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1421
1424Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamineEesti Hematoloogide Selts   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425 KTH 1425
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1430Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravisEesti Anestesioloogide Selts   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1439Konsiilium või ekspertkomisjoni hinnang dermatoveneroloogia erialal.Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1439 KTH 1439
14405q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekigaEesti Lasteneuroloogide SeltsLisaandmed 1440MTH 1440KTH 1440
1441Asendiravi (Epley ja Semonti manööver, BBQ pööre jt)Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1442Asenditestide sooritamine (Dix Hallpike ja Roll testid)Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts MTH 1443KTH 1443
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts MTH 1444KTH 1444
1445Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korralEesti Uroloogide Selts

Lisaandmed 1445

Lisaandmed 2 1445

MTH 1445KTH 1445
1446pH-meetriaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia ÜhingLisaandmed 1446

MTH 1446

MTH lisa 1446

KTH 1446
1447Negatiivse rõhuga kinnine süsteem  (vaakumteraapia - VAC-süsteem)Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1447

Lisaandmed 2 1447

Lisaandmed 3 1447

 KTH 1447
1448Gemtuzumabosogamitsiini (GO) kombinatsioon ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuurigaEesti Hematoloogide Selts MTH 1448KTH 1448
1449Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur - obinutuzumab lisamine tervishoiuteenuskoodiEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1449MTH 1449KTH 1449
1450Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST) peenkiuneuropaatia diagnoosimiseksEesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1450MTH 1450KTH 1450
1451HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil kasutades Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA sondikokteiliEesti Patoloogide SeltsLisaandmed 1451MTH 1451KTH 1451
14521. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1452 KTH 1452
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1453

MTH 1453

MTH 1453 2

KTH 1453
1454Mõõduka ja raske atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuurEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1454

MTH 1454

MTH 1454 lisa

KTH 1454
1455Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestelLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts MTH 1456KTH 1456
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts MTH 1457KTH 1457
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1458MTH 1458KTH 1458
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1459MTH 1459KTH 1459
1460Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine
Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon
Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1460MTH 1460KTH 1460

1461

1461 lisa

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravisEesti Hematoloogide Selts MTH 1461KTH 1461
1462Atesolizumab kombinatsioonis bevatsizumabiga mitteresetseeritava maksarakulise vähi ravisEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1462MTH 1462KTH 1462
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1463KTH 1463
1464Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur)Eesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1464

MTH lisa 1464

KTH 1464
1466Verekomponentide hinnakalkulatsiooni malaaria tekitaja vastaste antikehade määramise arvestamineEesti Transfusioonmeditsiini Selts   
1467Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1467MTH 1467KTH 1467
1468Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS))Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1468MTH 1468KTH 1468
1469Vaimse tervise õe vastuvõtt alla 19. a isikuleEesti Psühhiaatrite Selts  KTH 1469
1470Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur- ravimi eribuliin lisamine komplekshinda mitteopereeritavate pehmekoe sarkoomide raviks täiskasvanud patsientidel kes on saanud varem antratsükliini sisaldavat raviEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts MTH 1470 
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts MTH 1471KTH 1471
1472Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatavEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1472 KTH 1472
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1474Taastusravi teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1475Rütmivalvur (naha alla implanteeritav rütmihäireid salvestav seade - loop-recorder)Eesti Kardioloogide Selts  KTH 1475
1476Hapnikutarbimise võime kompleksuuring (HK kood 6333)Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon   
1477Lastekardioloogia ehhokardiograafia valveringEesti Kardioloogide Selts   
1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravisEesti Taastusarstide Selts MTH 1478 
1479Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendidEesti Taastusarstide Selts MTH 1479