Tervishoiuteenuse loetelu teenus (TTL teenus) „RTA teenused“

2023. jaanuarist on avatud TTO-del võimalus kasutada  üle X-tee  MISP portaali kaudu TTL teenust „RTA teenused“.

TEHIK’u MISP2 PORTAALI kasutusjuhendi leiate siit samalt lehelt „MISP RTA teenused juhend“ nupukese alt.

„RTA teenused“ päring annab ülevaate tervishoiuteenuste loetelu teenuste erinevatest muudatustest erinevatel ajaperioodidel ning teenusele rakendamise tingimustest.

Tervishoiuteenuste loetelu rakendamise tingimused tehnilise juhendi leiate samalt lehelt 

X-tee teenuse "kirst.rta_teenused" kirjeldus nupukese alt. 

X-tee kaudu on TTO-l võimalik saata arveid osutatud raviteenuste eest. Arvetega on seotud teenuste koodid, mis on defineeritud TTL-is. Haigekassa rakendab teenuste ridade kohta teatud sisukontrolle, mis tagavad, et arvel esitatud teenused on olemas kehtivas TTL-is ja arve sisu vastab TTL-is, ÜRL-is (üldarstiabi rahastamise lepingus), RRL-is (ravirahastamise lepingus) kehtestatud rakendustingimustele ja muudele kokkulepetele.

Antud teenus tagastab infot kindlal kuupäeval kehtivate tervishoiuteenuste koodide kohta, mida on lubatud arvetel kasutada.

Teenuse abil on võimalik vaadata teenuste loetelu kas tänase kuupäeva või mineviku kuupäeva seisuga ja kontrollida tunnuseid ja tingimusi, mis on aluseks arvetele rakendatavatele kontrollidele. Infot on võimalik küsida nii üksikute teenuste kohta, kui ka teatud teenuste grupi kohta või terve teenuste loetelu kohta korraga.

Lisaks toetab x-tee teenus hinnakirja muudatuste otsimist, mille puhul saab sisendis määrata ajavahemiku, mille jooksul toimunud hinnakirja muudatusi soovitakse näha või küsida kindlal kuupäeval lõppenud (kehtivuse kaotanud) teenuste loetelu.