Tervishoiuteenuste omaosalus

Omaosalus tähendab summat, mida ravikindlustatud inimene peab teatud tervishoiuteenuste puhul ise maksma. Tervishoiuteenuste omaosaluse hind on määratud vastavalt haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud lisatingimustele.

Tervishoiuteenus/omaosaluse protsent teenuse koguhinnast

Omaosalus 2023. aastal

Tehisabort omal soovil, 30%

49,16 eurot

Medikamentoosne abort omal soovil, 50%

17,67 eurot

Iseseisva statsionaarse õendusabi (endine hooldusravi) voodipäevatasu, 15%

16,49 eurot

Enteraalne toitelahus 1000 kcal (kodusel ravil), 50%1,83 eurot
Suukaudne täisväärtuslik toitmisravi preparaat 600 kcal (kodusel ravil), 25% (omaosalus ei rakendu päriliku ainevahetushaiguse korral)1,68 eurot
Suukaudne täisväärtuslik modulaarne toitmisravi preparaat 600 kcal (kodusel ravil), 25% (omaosalus ei rakendu päriliku ainevahetushaiguse korral)10,05 eurot
Suukaudne modulaarne toitmisravi preparaat tavatoidu tõhustamiseks 600 kcal (kodusel ravil), 25% (omaosalus ei rakendu päriliku ainevahetushaiguse korral)1,75 eurot