Töös olevad auditid

  1. Venoosse trombemboolia profülaktika kirurgilise ja mittekirurgilise profiiliga osakondades.