Valminud on Haigekassa I poolaasta kvaliteeditegevuste ülevaade