Dokumendiregister

Dokumendiregister

Eesti Haigekassa avalikus dokumendiregistris on näha kõigi sissetulnud ja välja saadetud dokumentide metaandmed nagu saatja ja saaja, registreerimise kuupäev ning dokumendi pealkiri. 

Enne dokumendiregistri kasutamist on soovitav tutvuda haigekassa privaatsuspolitiikaga.

Tehnilistel põhjustel on avaliku dokumendiregistri kaudu kättesaadavad nende avalike dokumentide failid, mis on registreeritud alates 20.02.2017. Juhul kui soovite tutvuda mõne varasema avaliku dokumendi failiga, siis võite edastada meile kodulehe kaudu teabenõude või saata see e-posti teel aadressile: info [at] haigekassa.ee .Dokument, mille juurdepääsupiirang on aegunud, saab tutvuda teabenõude esitamisel. Juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvumine toimub vastavalt avaliku teabe seaduses kehtestatud korrale.

AVA SIIT