Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Avaldused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu, saad kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

 

Avaldused inimesele

Palume avalduse saamise, täitmise ja edastamise kohta tekkivate küsimustega pöörduda Eesti Haigekassa klienditeenindusse, helistades meie klienditelefonile +372 669 6630 või kirjutades e-kirja aadressile info [at] haigekassa.ee.

Vajalikud dokumendid palume haigekassasse saata postigadigitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] haigekassa.ee või tuua haigekassa klienditeenindusse.

 

 • Kontoandmete muutmise avaldus

e-avaldus

pdfdoc,odt

 • Maksuvaba tulu arvestamise avaldus
pdfdocodt
 • Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

pdfdocodt

pdf, docodt
 • Avaldus ravikindlustuse taotlemiseks (rase, välisriigis õppija, ülalpeetav abikaasa)
pdfdocodt
 • Avaldus saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemiseks
pdfdoc, odt
 • Avaldus ravimi erandkorras kompenseerimiseks
pdf, doc, odt
 • Avaldus hüvitise taotlemiseks kindlustatu surma korral
pdfdocodt
 • Avaldus perearsti nimistusse registreerumiseks
Terviseameti lehel
 • Avaldus kaugvastuvõtu raviarvete kontrolliks
pdf

 

Euroopa Liidu avaldused

Euroopa Liidu seotud avaldusi väljastavad ka haigekassa klienditeenindusbürood.

Vajalikud dokumendid võib:

 • tuua kohale piirkondlikku haigekassasse; 
 • saata postiga 
 • saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressil info [at] haigekassa.ee

● Euroopa ravikindlustuskaardi avaldus

e-avaldus

pdfdocodt

● Taotlus plaanilise välisravi eelloa saamiseks  

pdf, doc, odt

● Eelluba plaaniliseks välisraviks - konsiiliumi protokolli vorm  

doc

● Avaldus Euroopa Liidu tervishoiuteenuse kulu tagasimakseks

NB! Seda avaldust ei saa saata e-posti teel. 

Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn, 10113.

pdf, doc, odt

● Avaldus Eesti digiretseptiga Euroopa Liidus ostetud retseptiravimi kulu tagasimakseks

pdf, doc, odt
● Avaldus vormi E104 saamisekspdf, doc, odt

● Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdf, doc, odt

● Vorm 116pdf, doc, odt

● Taotlus tõendi S1 saamiseks

pdf, doc , odt

● Avaldus vormi E121/S1 katkestamiseks ja kindlustuse taastamiseks Eesti Haigekassas

pdf, doc, odt

● Avaldus teises EL-i liikmesriigis kindlustatud isiku ja/või tema pereliikmete registreerimiseks

NB! Avaldus koos originaaldokumentidega tuleb tuua haigekassa klienditeenindusse või saata posti teel aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113.

pdfdocodt

Avaldused tööandjale

 

 • Tööandja tõend

pdfdocodt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri loovisikutele

pdf, docodt

 • Kindlustatavate isikute nimekiri usulisele ühendusele
docodt
 • Õiend tööandja poolt täiendatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks
docodt

NB ! Eestis on kasutusel elektrooniline töövõimetusleht (E-TVL ). E-TVL teenus asub riigiportaalis.

Avaldused partnerile

 • Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks

Alates 01.02.2018 saab õiendi esitada ainult digitaalselt allkirjastatud dokumendina aadressile info [at] haigekassa.ee.

Kirja pealkirjaks palume teemareale märkida „TVL parandus“.

docodt
 • Avaldus kasutajanime ja parooli saamiseks

pdf, doc, odt

 • Retseptiblankettide tellimusvorm

pdfdocodt

 • Raviarsti põhjendus taotletava ravimi erandkorras kompenseerimise kohta

pdf, doc, odt

 • Avaldus töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks

pdfdocodt

 • Vorm E116

pdf, doc, odt

 • TVLi väljastamine nakkusega kokkupuutumise puhul
pdf,pdf (rus)

NB! Plaanilise välisravi konsiiliumi protokolli vormi leiate Euroopa Liidu vormide hulgast.  

Palume blankettide täitmisel kasutada haigekassa kodulehel olevaid failivorminguid (pdf, doc või odt), linkidena saadetud dokumente vastu ei võeta. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada.