Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Tervishoiuteenuste kvaliteet

Tervishoiuteenuste kvaliteedi toetamine ja  arendamine on Eesti tervishoiusüsteemi ja ravikindlustuse olulisemaid prioriteete. Haigekassa peab väga oluliseks tervikliku kvaliteedisüsteemi arendamist, toetamist ja rakendamist Eesti tervishoius, mis tähtsustab nii raviprotsessi tegevuste standardiseerimist kui ka ravitulemuste mõõtmist ja raviprotsessi terviklikku hindamist. 

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni määratlusele loetakse tervishoiuteenust kvaliteetseks, kui see vastab:

  • patsiendi vajadustele ja ootustele;
  • erialaselt aktsepteeritud nõuetele;
  • ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele;
  • tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse;
  • on osutatud põhimõttel - maksimaalne tulemus võimalikult madalate kulutustega.

Tervishoiuteenuste ühtlaselt hea kvaliteedi tagamiseks toetab haigekassa ravi- ja patsiendijuhendite ning kvaliteedijuhendite koostamist. 
Väga oluline on osutatud teenuste järjepidev monitoorimine ja kvaliteedinäitajate regulaarne hindamine. Tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamiseks kasutab haigekassa sihtvalikuid, kliinilisi auditeid,  tegevuste ja tulemuste mõõtmiseks ravikvaliteedi indikaatoreid.

Osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamisel ja parendamisel peab haigekassa väga oluliseks koostööd erialaühendustega, tervishoiuteenuse osutajatega, sotsiaalministeeriumiga, Tervise Arengu Instituudiga, õppeasutustega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (WHO, WHO esindus Eestis).

Patsientidel on võimalik anda oma tagasiside tervishoiuteenuste kvaliteedi kohta pöördudes otse tervishoiuteenuse osutaja poole ja/või teavitades haigekassat info [at] haigekassa.ee. Haiglavõrgu arengukava haiglad viivad regulaarselt läbi ka patsientide rahulolu-uuringuid, mille tulemustega saab tutvuda haiglate kodulehel. Elanikkonna ja partnerite rahulolu-uuringute tulemustega on võimalik tutvuda siin.