Andmepäringud

I. Hüvitised

1) Hambaravi

        Hambaravihüvitiste kasutus

2) Ravimid ja meditsiiniseadmed  - MB! Mis vahe on kuluperioodi ja ravimi ostmise kuupäevadel!

      2.1) Kuluperioodi alusel

        Koondnfo ravimite kohta: 

                   Ravimid ja meditsiiniseadmed - finantsnäitajad (ravimirühmade ja väljastaja erialade lõikes)

         Detailsem info ravimite kohta: 

                   Kuni 2020 aastani! -  Detailsem info ravimite kohta (toimeainete ATC koodide, pakendite lõikes)  

                   Al 2020 aastast! :

                             Kuluperioodiga (soodus) ravimite kohta - infograafika (toimeainete ATC koodide, pakendite lõikes)  

                              Kuluperioodita ravimite retseptide kohta (toimeainete ATC koodide, pakendite lõikes)  

                              Meditsiiniseadmete detailsem infograafika 

                              Ravimeid sisaldavate raviteenuste detailsem info - infograafika 

     2.2) Realiseerimise kuupäevade alusel

                   Realiseeritud retseptid nädalate lõikes (toimeainete ATC-koodide, pakendite järgi): 

                               al. 20212020

                   Müüdud ravimid (ATC-koodide, pakendite, diagnoosi, soodusmäära, arsti eriala järgi): 

                               al. 20212020

                   Ostetud ravimid patsiendi elukoha järgi (ATC-koodide, pakendite, soodusmäära, arsti eriala järgi): 

                               al. 20212020

                   Ostetud ravimid ostu sooritamise maakonna järgi (ATC-koodide, pakendite, soodusmäära, arsti eriala järgi): 

                              al. 20212020

                   Ravimeid ostnud isikud (ATC-koodide, pakendite, soodusmäära, diagnoosi järgi): 

                              al. 20212020

                   Välismaal ostetud retseptide ja ostu sooritanud isikute arvud al 01.01.2020 (infograafika)

                   Detailsem info meditsiiniseadmete kohta al 2020 (pakendite lõikes)

3) Hüvitatud välisravi

         Plaaniline välisravi

4) Ajutine töövabastuse hüvitis

        Töövõimetushüvitised

II. Tervishoiuteenused

       Koondinfo THT osas:

                  THT planeeritud ja kasutatud eelarve osas

                  THT kasutus lepingumahtude ja tervishoiuteenuste osutajate (haiglad, perearsti nimistud jt) osas 

                  sõeluuringute kasutus

                  Gripi vaktsineerimine al 2020

       Detailsem info THT osas:

                Kuni 2020 - detailsemalt tervishoiuteenuste kasutus (teenuskoodide, sh DRG lõikes, nii eriarstiabi kui perearstide kohta jt)

                Al 2021 - detailsemalt tervishoiuteenuste kasutus  - infograafika:

                       Eriarstiabi raviteenuste kasutus teenustüüpide kaupa (asutuse, eriala lõikes kuluperioodis) 

                       Tervishoiuteenuste kasutus erialade ja diagnooside kaupa  (raviasutuse, ravi- ja teenuse tüübi ning eriala lõikes

                       vanuserühmades) 

                       Iseseisev õendusabi (raviasutuse, teenuse tüübi, eriala lõikes vanuserühmades) al 2020

                       Koolitervishoid (kooliõendusteenuse pakkuja, eriala lõikes vanuserühmades) al 2020

                       Erakorralise meditsiini raviarved (EMO) (infograafika) al 2021

Siia lehele on koondatud haigekassa ja retseptikeskkonna andmekogude andmed avalikuks kasutamiseks. Kui te soovite andmeid, siis esmalt soovitame kasutada siin loetletud avalikke andmeid, mille pealt saate kokku panna teid huvitavad koondandmed.

Oma ravikindlustuse kehtivust, retsepte ja hüvitise andmeid näeb riigiportaalist eesti.ee. Isiklikud terviseandmed leiab patsiendiportaalist digilugu.ee.