Arstiabi Euroopas

Euroopa kaart

Siit saab infot selle kohta, millist arstiabi on võimalik Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel saada Euroopas. Lisaks saavad informatsiooni ka teiste Euroopa Liidu (EL-i) liikmesriikide kindlustatud inimesed, kellele osutatakse arstiabi Eestis.

Kes ja kuidas Euroopas arstiabi saavad?

Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel on mitmeid võimalusi saada Euroopa Liidu riikides, Ühendkuningriigis, Euroopa Majanduspiirkonna riikides või Šveitsis viibides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks peab EL-is reisides olema kaasas Euroopa ravikindlustuskaart. Euroopa Ravikindlustuskaardi kohta on võimalik saada rohkem infot Euroopa Komisjoni kodulehelt , kus on võimalik saad ka infot iga liikmesriigi tervishoiu süsteemi kohta kohta ning Euroopa Ravikindlustus kaardi eest vastutava asutuse kontaktid. Samuti on võimalik minna mõne teise EL-i liikmesriigi raviasutusse plaanilisele ravile ja taotleda haigekassast sealsete ravikulude katteks hüvitist.

Siit saab informatsiooni ka piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti kohta. Igas Euroopa Liidu liikmesriigis on vähemalt üks asutus, mis aitab inimestel leida infot, kuidas saada välismaal arstiabi. Sellist asutust nimetatakse riiklikuks kontaktpunktiks. Eestis täidab riikliku kontaktpunkti ülesandeid haigekassa. Teiste Euroopa riikide tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti kontaktid on võimalik leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.