Arsti- ja õendusabi

  Arstiabi kaartEestis on arstiabil kolm tasandit: perearstiabi, eriarstiabi ja õendusabi.

  Teisisõnu on arstiabi nagu kolme astmega trepp: tervisemure lahendamiseks tuleb kõigepealt astuda trepi esimesele astmele ehk pöörduda perearsti juurde. Perearsti juures on inimestele tagatud kiire nõustamine ning vajalikud uuringud ja ravi. Vajadusel suunab perearst inimese trepi järgmistele astmetele ehk eriarstile  või õendusabisse.

  Kui tervisemure tekib ootamatult ja on väga tõsine – näiteks äge haigestumine, trauma või mürgistus – peab inimene ise pöörduma haigla erakorralise meditsiini osakonda või kutsuma kiirabi.

  Kes maksab arstiabi eest?

  Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada meie ühist ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele erinevaid hüvitisi ja võrdse kvaliteediga arstiabi. Lisaks muudele ülesannetele sõlmib haigekassa  tervishoiuteenuse pakkujatega (perearstid, hambaarstid, haiglad jne) lepingud ja maksab ravikindlustusmaksust laekunud raha eest perearstiabi, eriarstiabi, õendusabi ja laste hambaravi eest. Lisaks rahastab haigekassa ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ning maksab erinevaid rahalisi hüvitisi.

  Kõikidel ravikindlustatud inimestel on võimalik patsiendiportaalis www.digilugu.ee vaadata endaga seotud raviarveid, mille eest on haigekassa tasunud raviasutustele.

  Plaanilist ravi on hakatud järk-järgult taastama ja inimestel on tervisemure korral võimalik pöörduda perearsti, eriarsti ja ka hambaarsti poole. Oleme kokku pannud esmased juhised ja tingimused, mida peaksid teadma, kui soovid arsti juurde minna. Loe lähemalt siit.

  Kaugvastuvõtud

  • Riigis kehtestatud eriolukorraga seoses on haigekassa andnud tervishoiuteenuse osutajatele võimaluse jätkata plaaniliste ambulatoorsete teenuste osutamist ka kaugvastuvõtu vormis.

  • Kaugvastuvõtt toimub patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel distantsilt, sidevahendit kasutades.
  • Kaugvastuvõtt on sisu poolest võrdne tavavastuvõtuga ja seda osutatakse vaid eeldusel, et teenuse kvaliteet ei halvene.
  • Kaugvastuvõtu läbiviimiseks kasutatakse telefoni-, video või veebivestluse võimalusi.
  • Kaugvastuvõtt toimub vaid juhul, kui patsient annab selleks oma suulise nõusoleku, mis  dokumenteeritakse teenuseosutaja poolt ning kajastub seejärel patsiendi digiloos.
  • Anna meile tagasisidet oma kaugvastuvõtu kohta ja täida lühike küsitlusKui Sa oled saanud viimastel nädalatel arstiabi kaugvastuvõtu teel, siis palun jaga meiega oma kogemust. Patsientide tagasiside on meie jaoks oluline, et saaksime parema ülevaate teenuse toimimisest ja kasutuspotentsiaalist ka pärast eriolukorda

  Võta meiega ühendust

  Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste.

  Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

  • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] haigekassa.ee
  • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144
  • helistad haigekassa infotelefonile +372 669 6630  ja tuvastad oma isiku kas mobiil-ID või Smart-ID-ga