Eesti Haigekassa

Organisatsioon

Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele vajalike tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus.

Haigekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
 

Haigekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab.

Eesti tervishoiusüsteem  põhineb solidaarsel ehk ühtsel ravikindlustusel. Selle abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. 

Haigekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

 • Solidaarsus. Praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Põlvkonnad on omavahel solidaarsed: laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Vastastikku on solidaarsed ka töötajad, kelle eest makstav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist. Kõik ravikindlustatud inimesed saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda rahalisest panusest.
 • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine. Tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

 • Võimalikult suurel osal rahvastikust peab olema ravikindlustus.
 • Ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku, terviklikku ja tänapäevast tervishoiuteenuste paketti.
 • Ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Haigekassa strateegilised eesmärgid 2022. aastani:

 • Inimesed oskavad oma tervist paremini hoida.
 • Ravikindlustushüvitised on kättesaadavad ja nende valik laieneb otstarbekalt.
 • Kvaliteetsed tervishoiuteenused tagavad tervikliku patsiendiga tegelemise.
 • Haigekassa on kindlustatute ja partnerite poolt hinnatud ravikindlustusorganisatsioon.

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevus, tegevuse alused ja juhtorganid on sätestatud Eesti Haigekassa seaduses ja haigekassa põhikirjas.

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16. oktoobrist 2017 Rain Laane. 

 

 

Juhatus ja nõukogu

Juhatus

juhatus


 

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on Nõukogu. Selle koosseisu täpsustab Eesti Haigekassa seadus. Täpne loetelu nõukogu pädevusest ja ülesannetest on toodud Eesti Haigekassa seaduse §12.

Riigi huvide esindajad

 • Tervise- ja tööminister - Peep Peterson
 • Rahandusminister- Keit Pentus-Rosimannus

Kindlustatute huvide esindajad

 • Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees - Monika Haukanõmm
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu liige - Elle Pütsepp

Tööandjate huvide esindajad

 • Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja - Arto Aas
 • Eesti Tööandjate Keskliidu liige - Andi Kasak

Kontakt

Pöördu haigekassa klienditeeninduse poole, kui Sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame  kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste.

Haigekassasse saab pöörduda   

 • +372 669 6630     

 • Lastekodu 48, Tallinn 10113

 • Haigekassa koduleht

 • Haigekassa instagram 

 

Pane tähele!

Palume kasutada haigekassa e-teenuseid riigiportaalis eesti.ee. Samuti olete oodatud meiega ühendust võtma e-kirja teel info [at] haigekassa.ee või helistades klienditelefonile +372 669 6630. Vastamise ajad: E, T, K, N 8.30-16.30; R 8.30-14.00. 

Dokumendid ja avaldused palume postitada aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113 või  tuua haigekassa esinduste postkastidesse.

Tallinn, Lastekodu 48

Jõhvi, Nooruse 5

Tartu, Riia 142

Pärnu,  Suur-Jõe 63

Haigekassa esindused teenindavad kliente eelbroneeringu alusel. Broneeri aeg haigekassa.ee/broneerimine või helista +372 669 6630.

Hoiame meie kõigi tervist!

 • Klienditelefonile +372 669 6630 helistamise kõne hind on paketipõhine, täpse info saate oma teenusepakkujalt. Kõned salvestatakse teeninduskvaliteedi parendamise eesmärgil.

 • Isiku tuvastamise teenus klienditelefonil (kuidas kasutada ja millist teavet väljastame)
 • Vastavalt töölepingu seadusele on klienditeeninduste tööajad lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval.

Haigekassa keskkontor ja postiaadress

Aadress: Lastekodu 48, Tallinn 10113. Telefon: 669 6630

E-post: info [at] haigekassa.ee

Haigekassa registrikood: 74000091


Taotluste esitamine

Isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.  Isikusamasuse tuvastamiseks taotluse esitamisel on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse

 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse postiga Lastekodu 48, Tallinn 10113

NB! Tundlikku teemat (nt terviseandmed) sisaldavat teavet väljastame e-postiga krüpteeritult või tähtkirjaga.

Dokumentide saatmine haigekassasse krüptitult

Kui soovid saata e-postiga tundlike andmetega dokumente, siis krüpteeri need DigiDoc4 tarkvaraga. Selleks vali adressaadiks „Haigekassa (Tervisekassa) krüpteerimissertifikaat“ ja seejärel krüpteeri dokument. Loe lisa.


Haigekassa e-teenused

Sisenedes riigiportaali www.eesti.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kaudu, saad kasutada järgmisi haigekassa e-teenuseid:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaarti ja asendussertifikaati

 • kontrollida õigust hambaproteesi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • kontrollida õigust hambaravi hüvitisele ja vaadata limiidi kasutust
 • saada teavet oma töövõimetuslehtede kohta
 • kontrollida ja muuta arvelduskonto andmeid
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust ja perearsti andmeid
 • vaadata oma ravimite ja meditsiiniseadmete retsepte (teenuses - Retseptid)

Võta meiega ühendust

Pöördu haigekassa poole, kui sul on küsimusi tervishoiu ja ravikindlustuse kohta. Vastame kiiresti ja kaasame vajadusel tervishoiu spetsialiste. Vastuse saate keskmiselt 5 tööpäevaga kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Haigekassasse võib helistada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kirjadele vastatakse eesti ja inglise keeles.

Sinu isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud sinu kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses. Isikusamasuse tuvastamiseks on järgmised võimalused:

 • esitad e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressile info [at] haigekassa.ee
 • saadad omakäeliselt allkirjastatud taotluse haigekassasse posti teel: Lastekodu 48, Tallinn 10113
 • helistad haigekassa infotelefonile +372 669 6630  ja tuvastad oma isiku kas mobiil-ID või Smart-ID-ga 

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Haigekassa töötajad

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille liikmed esindavad tööandjate, kindlustatute ja riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister. Haigekassa igapäevatööd juhib neljaliikmeline juhatus. 2020. aasta seisuga on haigekassas 200 töötajat.

Kõik töötajad

Haigekassa töötajate e-posti aadressikuju on: eesnimi.perenimi [at] haigekassa.ee . Nimedes on tähed asendatud järgmiselt: ä = a; õ ja ö = o; ü = u; š = s. Kui töötaja nimes on sidekriips, siis on see ka meiliaadressis: eesnimi-eesnimi.perenimi [at] haigekassa.ee või eesnimi.perenimi-perenimi [at] haigekassa.ee
NimiAmetinimetusOsakond
Elgi Lepik Vanemusaldusarst Partnersuhtluse osakond
Eliisa Soome Spetsialist Esmatasandi teenuste osakond
Elin Raaper Andmekogude ja Infosüsteemide Spetsialist Analüütika osakond
Elina Müürsepp Peaspetsialist (LHP) Partnersuhtluse osakond
Elisabeth Kelner Teenusejuht Eriarstiabi teenuste osakond
Elvi Praakli Vanemraamatupidaja Finantsosakond
Ene Kiisk Usaldusarst Partnersuhtluse osakond
Ene Lehtla Menetlusspetsialist Ravikindlustuse osakond
Ergo Pallo Osakonna juhataja Õigusosakond
Erki Laidmäe Osakonna juhataja Ravimite ja med. seadmete osakond
Erly Feld Siseauditi juht
Eve Jakoobi Spetsialist Finantsosakond
Eve Lilienthal Konsultant Ravikindlustuse osakond
Eve Puus Vanemusaldusarst Järelevalve osakond
Eveli Bauer Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond
Evelin Trink Osakonna juhataja Avalike suhete ja tervise edenduse osakond
Evi Heide Usaldusarst Partnersuhtluse osakond
Gaidi Martin Jurist Järelevalve osakond
Geitrin Jansen Projektijuht Partnersuhtluse osakond
Gerda Mälk Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond

Õigusosakond

EP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Osakonna juhataja Ergo Pallo

+372 620 8441

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Siseaudit

Siseauditi pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditi juht Erly Feld

+372 620 8492

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Personaliosakond

KH

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Osakonna juhataja Krista Humal

+372 620 8461

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

ET

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Osakonna juhataja Evelin Trink

+372 55 58 4027

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Infoturbe osakond

KP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Osakonna juhataja Kristo Kapten

+372 620 8317

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Eriarstiabi teenuste osakond

TS

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Tiina Sats

+372 620 8473

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Esmatasandi teenuste osakond

KF

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Osakonna juhataja Külli Friedemann

+372 52 20 550

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Klienditeeninduse osakond

ML

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

+372 603 3627

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

+372 744 7496

Tartu, Riia 142, 50411

Ravimite ja med. seadmete osakond

EL

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

+372 620 8435

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Osakonna juhataja Riho Peek

+372 620 8347

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Ravikindlustuse osakond

AVR

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

+372 443 0292

Pärnu, Suur-Jõe 63, 80047

Analüütika osakond

KHK

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu, Riia 142, 50411

IT halduse osakond

Jüri-August Kirch

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

+372 54 33 0155

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Teabehalduse osakond

KK

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Kadi Krull

372 620 8409

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Arendusosakond

Arendusosakonna juhataja Jaarika Järviste

Arendusosakond tagab tervishoiusüsteemi ja Tervisekassa kasutajate ootustele vastavate teenuste kiire arenduse. Toetame nii Tervisekassa teenusejuhte kui partnereid nõu ja jõuga tänaste teenuste parendamisel ja uute loomisel. Ikka selleks, et Eesti inimesele mugavad ja vajalikud terviseteenused sünniksid kiiremini.

Osakonna juhataja Jaarika Järviste

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Järelevalve osakond

JK

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Osakonna juhataja Jelena Kont

+372 335 4491

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Üldjuhtimine

Rain Laane

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Tervishoid

Maivi Parv

Juhatuse liige Maivi Parv

+372 744 7449

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finants

Pille Banhard

Juhatuse liige Pille Banhard

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Digiteenused

Karl-Henrik Peterson

Juhatuse liige Karl-Henrik Peterson

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113