Aruandlus

Innovatsioonitoetuse kasutamise aruande esitamine 

Projekti aruande esitamine

 

Toetuse väljamaksmise alus on heaks kiidetud projekti aruanne.

  • Aruanded esitatakse aruandevormidel.
  • Aruanne esitatakse käesoleva veebivormi või dokumendivahetuskihi (DHX) kaudu.
  • Aruanded peavad olema digiallkirjastatud taotleja ja partnerite poolt.
  • Aruande puuduste korral võib Tervisekassa anda toetuse saajale nende kõrvaldamiseks lisatähtaja.