Ukraina sõjapõgenikele

Tervisekontroll Eestisse saabumisel

Eesti on sõjapõgenikele korraldanud täiendava ehk üldise tervisekontrolli, mille eesmärk on saada ülevaade sõjapõgeniku tervise seisundist, teha nakkuskontrolli uuringud, vajadusel vaktsineerida, planeerida edasine ravi ning väljastada ravimiretseptid. Infot täiendava tervisekontrolli ja selle asukohtade kohta saab  klikkides skeemil nupule „Saabusin Eestisse – vajan üldist tervisekontrolli". Tervisekontrolli tulemused sobivad ka töötamiseks vajaliku tervisekontrolli tõendina. Täiendav tervisekontroll ei toimu töötamiseks saamise tõendi eesmärgil, kuid inimene saab seda vajadusel küsida.

Kui teile on broneeritud täiendav tervisekontroll, palume teil kohale minna registreeritud ajal.

Teavita veast andmetes siin.

NB! Keelevaliku tegemiseks klõpsa skeemi paremal ääres meelepärasele lipule!

Vältimatu abi

Vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral on kättesaadav kõigile Eestis viibivatele inimestele, sh sõjapõgenikele või siin transiidil olevatele isikutele.

  • Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse inimene edasi hädaabi numbrile 112.
  • Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud.
  • Psühholoogilist tuge saab kriisitoe telefonilt 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.

Lisaks vältimatule abile on Ukraina sõjapõgenikel võimalik  vältimatu hambaravi, COVID-19 testimine ning COVID-19 vaktsineerimine ja rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused

Üldarstiabi

Perearstikeskused osutavad üldarstiabi kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Abi saamiseks ei pea te kuuluma perearstinimistusse. Perearstikeskused pakuvad meditsiiniabi vastavalt vajadusele ning suunavad patsiendi edasi eriarsti juurde täiendavateks uuringuteks või vajalikeks protseduurideks. Sõjapõgenikele abi pakkuvate perearstikeskuste nimistu leiate aadressil: klikkides skeemil nupule „Mul tekkis tervisemure, mis ei vaja kiirabi“.

Ajutise kaitse, elamisloa ja ravikindlustuse taotlemine

Alates 9. märtsist 2022 jõustus Vabariigi valitsuse korraldus, millega saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmetele taotleda ajutist kaitset. Taotlemine toimub Politsei -ja Piirivalveameti teenindussaalides. Lisainfo Politsei – ja Piirivalveameti kodulehel: Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele - Info seoses Ukraina sõjaga - Politsei- ja Piirivalveamet

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järgselt saavad nad seda taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus. Ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Kindlustatutega on võrdsustatud lapsed, rasedad, ülalpeetavad abikaasad, osalise ja puuduva töövõimega inimesed, pensionärid,  usulise ühenduse liige, õpilased, üliõpilased. Loe ravikindlustuse saamise võimalustest siit.

Kui ajutise kaitse saanud inimene saab ravikindlustuse, on tal õigus saada ka plaanilist üld- ja eriarstiabi samadel tingimustel kohalike ravikindlustatud inimestega. Loe lähemalt Eesti arstiabisüsteemist ravikindlustatud inimesele!