2021. aasta väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise leping

Alates 01.01.2022 kehtiv leping ning vastavad lisad

  • Lisa 1. Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel osutatava õendusteenuse rahastamise lepingu üldtingimused
  • Lisa 4. Pearahasiseste tegevuste koodid (kehtib kuni 31.12.2021)
  • Lisa 5. Õendusteenuse osutamise tegevuskohad, üldhooldusteenuse voodikohtade arv ning õendusteenust osutavate õdede andmed (kehtib kuni 31.12.2021)