Auditid 2020 - 2021

  1. Taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi korraldus. Aruanne
  2. Müeloomtõvega patsiendi käsitlus Eesti haiglates. Aruanne
  3. Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate orgaaniliste psüühikahäiretega-, skisofreenia ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega diagnoosidega patsientide ravi kvaliteet. Aruanne.