Hüvitamine ravi osutanud riigi hinnakirjale vajamineva arstiabi korral (Määrus (EÜ) nr 883/2004)

  1. Seda on õigus saada ainult juhul kui tegemist oli vajamineva arstiabiga ajutiselt teises riigis viibides ehk vajadus arstiabi järgi tekkis juba teises riigis viibides. Otsuse ravi vajalikkuse kohta teeb välisriigi arst, võttes arvesse meditsiinilist põhjendatust, eeldatava viibimise kestust ja tervishoiuteenuse olemust. Vajadus tagasiulatuva hüvitamise järgi võib tekkida näiteks juhul kui Teil ei olnud kaasas Euroopa Ravikindlustuskaarti.
  2. Selle sätte alla ei kuulu teise riiki minek sellel eesmärgil, et seal end ravida.
  3. Õigus on tervishoiuteenustele, mis on osutatud riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes.
  4. Haigekassa teeb järelepärimise riiki, kus Teid raviti ning vastavalt sealt tulnud infole kannab hüvitatava summa Teie pangaarvele.
  5. Hüvitamise või mittehüvitamise otsuse teeb tervishoiuteenust ostunaud riik oma seadusandluse põhjal ning hüvitatakse vastavalt ravi osutanud riigi tariifidele.
  6. Kuna järelepärimine tehakse teise riiki, võtab menetlemine aega vähemalt 6 kuud.