Ravi rahastamise lepingud 2020

Kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad

 • Ravi rahastamise leping
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad
 • Lisa 8 . Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid
 • Lisa 18. Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
Rahalised lisad
Juhendid

Eelnevalt kehtinud ravi rahastamise leping ja lisad

 • Lisa 1 (kehtinud 01.01.2020 – 25.08.2020) – Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020 HVA) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2 (kehtinud 01.04.2020 -16.06.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2  (kehtinud 16.06.2020-10.09.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 8  (kehtinud 01.01.2020 -16.06.2020) - Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 20 (kehtinud 01.01.2020-17.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
 • Lisa 20 (kehtinud 18.07.2020-29.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
 • Lisa 21 (kehtinud tagasiulatuvalt 13.03.2020-17.07.2020) - Ravi rahastamise erisused eriolukorra ajal