Register 2020. a menetletavate taotluste kohta

2020. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2020. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil marili.pokrovski [at] haigekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes haigekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan.
  • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid.

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati haigekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on haigekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 6. märts 2020. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link
Taotluse nimi
Taotluse esitaja
Lisaandmed
Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)
Kulutõhususe hinnang (KTH)
775Endovaskulaarne ultraheliEesti Kardioloogide Selts   
776Fraktsioneeritud voolureservEesti Kardioloogide Selts   
855Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontrollEesti Kardioloogide Selts   
1061PolüsomnograafiaEesti Unemeditsiini Selts   
1094LDL-afereesEesti Kardioloogide Selts   
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts   

1104

1104 lisa

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts

Lisaandmed 1104

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  
1116RobotmagnetnavigatsioonEesti Kardioloogide Selts  KTH 1116
1118RotablaatorEesti Kardioloogide Selts   
1119Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduurEesti Kardioloogide Selts   
1120Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)Eesti Kardioloogide Selts   
1121Septaalharu alkoholablatsioonEesti Kardioloogide Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1138Galaktoseemia sõeluuringEesti Meditsiinigeneetika SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamus  
1151Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326REesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1215Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitegaEesti Onkoloogide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1246Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)Eesti Onkoteraapia Ühing   
1247Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kuluEesti Haigekassa   
1250Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1254EMO ja valmisolekEesti Haigekassa   
1256Majutuse voodipäevEesti Haigekassa   
1260Isoleeritud patsiendi käsitlusEesti Haigekassa   
1267Lastearsti ambulatoorne vastuvõttEesti Lastearstide Selts   
1271Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinigaEesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
1283Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuriEesti Hematoloogide Selts   
12941. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel Eesti Lastearstide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1306Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide SeltsLisaandmed 1306MTH 1306KTH 1306
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1308Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512Eesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1325Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts 3D printimise tõenduse ülevaadeKTH 1325
1332Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmineMTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Selts   
1333Naerugaasiga sedatsioon hambaravisEesti Hambaarstide Liit   
1334Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshindaEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1334KTH 1334
1343Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korralEesti Kopsuarstide Selts  KTH 1343
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 2019 täiendatud KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1366Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1366MTH 13662019 täiendatud KTH 1366
1376Mitraalklapi perkutaanne plastikaEesti Kardioloogide Selts   
1377Telemeetriline EKG monitooringEesti Kardioloogide Selts   
13811. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1381 KTH 1381
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1382KTH 1382
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1383KTH 1383
1384Endoskoopiline kolangioskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing MTH 1384KTH 1384
1385Endoskoopiline submukoosne dissektsioonEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia ÜhingLisaandmed 1385MTH 1385KTH 1385
1386Ravikombinatsioon pembrolizumab+aksitiniibEesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1386

MTH lisa 1386

KTH 1386
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing 

MTH 1387

MTH lisa 1387

KTH 1387
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit

Lisaandmed 1388

Lisaandmed lisa 1 1388

Lisaandmed lisa 2 1388

Lisaandmed lisa 3 1388

  
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1389KTH 1389
1390Autoimmuunse pulmonaalse alveolaarse proteinoosi bioloogiline ravi anti_CD20-ga, 6-kuuline ravikuurEesti Kopsuarstide SeltsLisaandmed 1390MTH 1390KTH 1390
1391PET uuring FDG-ga, PET lisauuring FDG-gaEesti Radioloogia Ühing, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts, L.Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts 

MTH 1391

MTH lisa 1391

KTH 1391
1392Peptiidretseptor-radionukleiidravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Endokrinoloogia Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nuleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1392MTH 1392KTH 1392
1393PET uuring PSMA-ga; PET lisauuring FDG-ga nimetuse muutmineEesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide SeltsLisaandmed 1393MTH 1393KTH 1393
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide SeltsLisaandmed 1394MTH 1394KTH 1394
1395Kasvaja molekulaarne profileerimine raviperspektiivsel patsiendilEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

Lisaandmed (I osa) 1395; Lisaandmed (II osa) 1395 ; Lisaandmed (III osa) 1395; Lisaandmed (IV osa) 1395

  
1396Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, 300 mgEesti Immunoloogide ja Allergoloogide SeltsLisaandmed 1396MTH 1396KTH 1396
1397Silma standardproteesi sobitamineEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1397  
1398Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur inotuzumabosogamitsiiniga, üks ravipäevEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1398MTH 1398KTH 1398
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1399MTH 1399 
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1400MTH 1400 
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide SeltsLisaandmed 1401

MTH 1401

MTH lisa 1401

KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1402 
1403Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsiooni (ECMO) aparaatEesti Anestesioloogide Selts  KTH 1403
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1404 
1405Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT)Eesti Radioloogide ÜhingLisaandmed 1405MTH 1405KTH 1405
1406VirtuaalnavigatsioonibronhoskoopiaEesti Kopsuarstide SeltsLisaandmed 1406MTH 1406KTH 1406
1407Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviksEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1407MTH 1407KTH 1407
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1408

MTH lisa 1408

 
1409Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäevEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1409MTH 1409KTH 1409
1410Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1410

MTH lisa 1410

 
1411Bioloogiline ravi interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga 2. tüüpi põletikuga astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide SeltsLisaandmed 1411MTH 1411KTH 1411
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1412 
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts MTH 1413 
1414Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopialEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing  KTH 1414
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts 

MTH 1415

MTH lisa 1415

 
1416Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1416MTH 1416KTH 1416
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1417

MTH 1417

MTH lisa 1417

KTH 1417
1418Adjuvantravi trastuzumabemtansiiniga HER2-positiivse II-III staadiumi patsiendil, kel on jääktuumor rinnanäärmes ja/või lümfisõlmedes pärast neoadjuvantravi taksaani ja HER2-sihtmärkraviga (trastuzumabi või pertuzumabi ja trastuzumabi kombinatsiooniga)Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1418

MTH 1418

MTH lisa 1418

KTH 1418
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1419MTH 1419KTH 1419
1420Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi  Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1420

MTH 1420

MTH lisa 1420

KTH 1420
1421Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1421

MTH 1421

MTH lisa 1421

KTH 1421
1422Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur; Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing  KTH 1422
1423T-rakklümfoomi kemoimmunoteraapia, 1 ravikuurEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1423MTH 1423

KTH 1423

1424Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamineEesti Hematoloogide Selts MTH 1424KTH 1424
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425MTH 1425KTH 1425
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts MTH 1426KTH 1426
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing MTH 1427KTH 1427
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts MTH 1428KTH 1428
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1430Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravisEesti Anestesioloogide SeltsLisaandmed 1430 KTH 1430
1431Uroloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1433Kaugvastuvõtt eriarstiabisEesti Haigekassa   
1434Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing

Lisaandmed 1434

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1434
1435Alfa-mannosidoosi (edaspidi AM) ravi alfavelmanaasiga, üks viaal 10 mgEesti Meditsiinigeneetika Selts MTH 1435KTH 1435
1436Cunninghami paneel (spetsiifiliste antikehade määramiseks)Eesti Haigekassa MTH 1436 
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1438Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurEesti Haigekassa