Tegevusfond

Tegevusfond on alates 2014. aastast rakendunud üldarstiabi kättesaadavust parandav meede. Tegevusfondi eesmärk on toetada perearsti pädevuses olevat tegevuste jäämist esmatasandile. Seetõttu viidi uuringufondist tegevusfondi need teenused, mida perearstid osutavad ise (pisikirurgiaga ning günekoloogiaga seotud teenused).

Tegevusfondi rahastatakse teenusepõhiselt ja sellest tulenevalt kajastub tegevusfondi kuludes ka e-konsultatsiooni teenus ning perearstide tellitavad lahangud.