Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Perearsti kvaliteedisüsteem

Alates 2006. aastast on Eesti Haigekassa koos Eesti Perearstide Seltsiga arendanud perearstide kvaliteedisüsteemi. Perearstide kvaliteedisüsteemi arendamine on nii haigekassa kui perearstide jaoks väga oluline.

Kvaliteedisüsteemi eesmärk on motiveerida perearste:

  • aktiivselt tegelema haiguste ennetustööga ja nakkushaiguste leviku tõkestamisega;
  • efektiivsemalt jälgima kroonilise haigusega patsiente;
  • osutama inimestele laiapõhjalisemat tervishoiuteenust.

Kvaliteediindikaatorite põhine süsteem aitab perearstil oma tegevust analüüsida ning samuti annab see võimaluse võrrelda oma tulemusi teistega, et välja selgitada need valdkonnad, mis enam arendamist vajavad. Kvaliteedi jälgimise indikaatorid on kokku lepitud Eesti Perearstide Seltsi ja haigekassa koostöös. Süsteem võimaldab jälgida eesmärgi täitmist, seada uusi eesmärke ja ka rahaliselt tunnustada neid, kes eesmärke täidavad.

Kuidas arvestatakse perearstide tulemusi kvaliteedisüsteemis?

Kvaliteedisüsteemis tulemuse saavutamiseks on tarvis täita nõutav hõlmatus. See tähendab, et perearst peab teatud arvule oma nimistu patsientidele osutama neid tegevusi, mis on kvaliteedisüsteemis  määratud.

Näiteks peavad perearstid jälgima diabeeti põdevaid inimesi – need patsiendid peavad regulaarselt vastuvõtul käima ja neile tuleb teha uuringuid jms. Lisaks diabeeti põdevatele inimestele on veel kümneid kroonilise haigusega patsientide sihtrühmi, kellega perearstid peavad regulaarselt tegelema. Need sihtrühmad ja neile osutatavad tervishoiuteenused on kirjas kvaliteedisüsteemis, kus on määratud ka indikaatorid, millega tulemuslikkust mõõta. Vastavalt sellele, kui suurele osale igast sihtrühmast on ravi määratud, tehtud uuring vms, moodustub hõlmatus.Kvaliteedisüsteem on üles ehitatud nii, et see motiveerib arste igal aastal oma tulemust parandama ja püüdlema selle poole, et võimalikult paljud sihtrühma inimesed oleksid jälgimise all.

Indikaatoritele on määratud nõutav hõlmatus, enamusel on see 90%. Krooniliste haiguste puhul analüüsitakse eelmise aasta tulemusi indikaatorite lõikes ja tuginedes eelmise aasta tulemustele, teaduskirjandusele ja töörühma kokkuleppele muudetakse indikaatorite lõikes hõlmatusi.  Hõlmatuse tõstmine motiveerib arste oma tulemust parandama ning püüdlema selle poole, et võimalikult paljud inimesed sihtrühmast oleksid jälgimise all. Hõlmatuse määramise metoodika kohta saab lugeda üldarstiabi lepingu lisast 4.

Perearsti kvaliteedisüsteemi tulemused