Vähi sõeluuringud naistele

Rinnavähi sõeluuring

Oluline teade!

Sel aastal saadame esmakordselt naistele SMS-teavituse mammograafiabussi jõudmisest tema elukoha piirkonda.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant. 

Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis – enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. 

Sõeluuringu käigus tehakse rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia, mis on väikese kiirgusdoosiga ja tervisele ohutu.

 • 2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.

Sihtrühma naistel on võimalik rinnavähi sõeluuringul osaleda ka mööda Eestit sõitvates mammograafiabussides.

Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. Selleks tuleb pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes kontrollib Sinu tervist ja vajadusel suunab saatekirjaga rinnauuringule. Teiseks võimaluseks on broneerida aeg rinnakabinetti, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata ja tasuta (visiiditasu 5 eurot). Rinnakabinetti on oodatud igas vanuses naised, kel on küsimusi või probleeme rindadega. 

Rinnakabinetid asuvad:

 

Uuringupäeval tuleks hoiduda deodorandi, kehakreemi ja -puudri kasutamisest, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.

 • Uuringu läbiviimiseks koos dokumentide vormistamisega kulub umbes 15–20 minutit
 • Uuringu teostamiseks tuleb ülakeha lahti riietada
 • Kummastki rinnanäärmest tehakse kaks erisuunalist ülesvõtet, mis võib põhjustada ebamugavustunnet, kuid mitte valu
Pärast uuringut
 • Mammograafilise uuringu vastuse saate kokkulepitud viisil, kas e-postiga või kirja teel
 • Kui mammogramm näitab muutusi rinnanäärmekoes, kutsutakse Teid täiendavatele uuringutele. Tagasikutsututele tehakse täiendavaid mammograafilisi ülesvõtteid ning vajadusel uuritakse rinda ultraheliga või võetakse koeproov

NB! Juhime Teie tähelepanu, et tagasikutsumine täiendavatele uuringutele ei tähenda rinnavähi diagnoosi!

Emakakaelavähi sõeluuring

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

 • 2022. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992.

Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad. Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviiruse (HPV – Human Papilloma Virus) mõningad kõrge riskiga  viirusetüved, mis levivad peamiselt sugulisel teel. Nakkusallikaks on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes pikema aja jooksul tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ning emakakaelavähk.

Kõrge riskiga viirusetüvede olemasolu organismis saab avastada uuringuga, mida nimetatakse HPV-uuringuks. HPV uuring sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse emakakaela limaskestadelt väikese harjakesega proov. Regulaarne HPV-testi tegemine on oluline ka seetõttu, et tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi Teie enesetundes.

Emakakaelavähist hoidumiseks on võimalik end vaktsineerida. Loe HPV vaktsiini kohta siit.

 • HPV uuringu andmine sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse väikese harjakesega proovimaterjal
 • Rakuproov võetakse emakakaela limaskesta pinnalt ja emakakaelakanalist, seejärel uuritakse proovi laboris
 • Protseduur on valutu
 • Kõige sobivam on uuringuproovi anda menstruatsioonitsükli 10.–20. päeval

NB! Proovi ei saa võtta menstruatsiooni ajal.

Pärast uuringut
 • HPV uuringu järgselt ei ole mingeid piiranguid Teie tavapärasele eluviisile
 • Vastuse edastab uuringut teinud labor Tervise Infosüsteemi, kus see on leitav sarnaselt kõikidele teistele uuringuvastustele
 • Kui teie uuringus ohtlikke viirustüvesid ei esine, siis olete sõeluuringule oodatud tagasi 5 aasta pärast ja eraldi teavitust teile ei saadeta
 • Kui selgub, et olete mõne(de) kõrge riskide viirustüvede kandja, siis analüüsitakse laboris samast materjalist võimalikke emakakaela rakumuutusi
 • Kordusuuringute ja lisauuirnvute vajadusest teavitatakse teid personaalselt
 • Juhul, kui Teil avastatakse rakumuutused, osutuvad vajalikuks kordusuuringud, sest paljud rakumuutused on isetaanduvad või selgub nende tulemusena ravivajadus
 • Kordusuuringute vajadusest teavitatakse Teid personaalselt

Emakakaelavähi sõeluuringus viime läbi HPV kodutestimise pilootuuringu, mille käigus pakume sõeluuringu sihtrühma naistele võimalust teha HPV test ise kodus. Pilootuuringu abil saame hinnata, kas Eestis on võimalik kodutesti edaspidi kasutada tavapärase sõeluuringu osana ja kuidas oleks seda kõige parem läbi viia. Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus ehk HPV (Human Papilloma Virus). Alates 2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel HPV uuring, mis näitab, kas naise emakakaela rakkudes esineb viiruse vähki põhjustavaid alatüüpe. Emakakaelavähki on võimalik sõeluuringu abil ennetada, kuid Eestis osaleb sõeluuringus vaid alla poole kutsututest. Seetõttu otsime viise sõeluuringu osalusmäära kasvatamiseks. Tavapäraselt viiakse sõeluuringuid läbi tervishoiuasutuses. HPV kodutest on mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks. Kodutestimine on efektiivne emakakaelavähi riski hindamise meetod, mis võimaldab igal naisel juhendi abil võtta proovi privaatselt ja mugavalt talle sobival ajal ja kohas. Kodutestimise kasusid näitas ka eeluuring, mille viisime läbi 2020. aastal. 

Sel aastal sõeluuringusse kutsutud naistest, kes meile teadaolevalt ei ole veel uuringus osalenud, valitakse pilootuuringusse juhuvaliku alusel 26 000 naist üle Eesti. Pilootuuringusse sattunud naistele pakutakse võimalust valida, kas anda proov tavapäraselt tervishoiuasutuses või teha HPV-kodutest. Kodutesti valik on vabatahtlik ja naistele ei kaasne kulusid. Ülejäänud naised saavad tavapärase sõeluuringu korduskutse juhul, kui nad ei ole veel sõeluuringus osalenud. 

Pilootuuringus osalejad on omakorda jagatud kahte rühma, kes saavad proovivõtukomplekti kahel erineval viisil:

 • Pooltele saadetakse kodusele aadressile HPV kodutesti proovivõtukomplekt, milles sisaldub proovivõtuvahend, juhend proovi võtmiseks, küsimustik ja eelmakstud tagastusümbrik;
 • Pooltele pakutakse võimalust proovivõtukomplekt tasuta tellida internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu.

Naistel palutakse võtta proov vastavalt juhendile ja postitada see hiljemalt viie päeva jooksul. Lisaks palume naistel täita lühikese küsimustiku ja saata selle koos prooviga laborisse. Laboris tehakse kindlaks, kas naisel esineb nakkus HPV kõrge riski alatüüpidega.

Võrdleme sõeluuringu osalusmäära naiste seas, kes said valida tavapärase sõeluuringuvisiidi ja HPV kodutesti vahel nende naistega, kes said üksnes tavapärase sõeluuringu korduskutse;

Hindame kahe erineva kodutesti viisi toimivust: kas sõeluuringu osalusmäär erineb rühmade vahel, kes said proovivõtukomplekti postiga või võimaluse tellida see veebipõhisest tellimiskeskkonnast;

Analüüsime kodutesti aktsepteeritavust ja proovivõtuvahendi kasutajamugavust, tuginedes küsimustiku andmetele;

Edaspidi saab uuringuandmeid kasutada kodutestimise kulutõhususe hindamiseks.

Uuringu ajakava
Kutsete saatmineTesti ja ankeedi tagastamine Esialgsed tulemused
august kuni oktoober 2021kuni 31. detsember 20212022 a I kvartal
 

Sõeluuringute info Haigekassa veebis

 

 

 

 

 

 Sõeluuringus osalejale

Esmalt palume veenduda, kas Teie sünniaasta kuulub sel aastal sõeluuringuga hõlmatute hulka. 2022. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992.

Sõeluuringul saavad osaleda kõik naised, kes on sündinud nimetatud aastatel, sõltumata ravikindlustuse ja kutse olemasolust.

Sõeluuringu kutse on leitav Patsiendiportaalist , kuid uuringule on võimalik minna ka ilma kutseta. Broneerige aeg endale sobivas tervishoiuasutuses, mille loetelu leiate Haigekassa veebilehelt.

Ette ei ole meil võimalik seda infot väljastada. Kas saate tavapärase sõeluuringu korduskutse või kodutestimise võimalusega kutse, sõltub sellest, kas olete sattunud kodutestimise pilootuuringu juhuvalimisse. Seda näete Teile saadetud sõeluuringu kutsest.

Sõeluuringu kutse leiate Patsiendiportaalist , kuid uuringule on võimalik minna ka ilma kutseta. Broneerige aeg endale sobivas tervishoiuasutuses, mille loetelu leiate Haigekassa veebilehelt.

Kutsed sõeluuringus osalemiseks saadetakse augustist oktoobrini naistele, kes on sünniaasta järgi sel aastal sõeluuringu sihtrühmas ning ei ole meie andmetel veel sõeluuringul käinud. Selleks, et sõeluuringu kutse kindlasti Teieni jõuaks, soovitame üle kontrollida oma kontaktandmed ja teavituste suunamised Riigiportaalis.

Inimese enda sooviavalduse alusel ei ole meil võimalik HPV-kodutestimise pilootuuringus osalejaid valida. Uuringu valim koostatakse juhuvaliku teel.

Kui Te ei ole kodustestimise pilootuuringu valimisse sattunud, kuid kuulute oma sünniaasta järgi selle aasta sõeluuringu sihtrühma hulka, saate HPV-testi teha tervishoiuasutuses.

Jah, sõeluuringus osalejatele on uuring tasuta, sealhulgas naistele, kellel puudub ravikindlustus.

Kõik kulud tasuvad uuringu korraldajad Tervise Arengu Instituut ja Eesti Haigekassa.

Kodutesti vastus laekub Patsiendiportaali.

Kui Teie analüüsitulemus on positiivne, võetakse Teiega personaalselt ühendust. HPV kõrge riski tüvega nakkuse tuvastamise korral on tarvis teha täiendavaid uuringuid.

Positiivne vastus ei tähenda veel, et teil on vähieelsed muutused, vaid seda, et vajate kindlasti lisauuringuid. Kõik vähieelsed muutused emakakaelal on ravitavad. Kõikide täiendavate uuringute või vajamineva ravi kulud katab Eesti Haigekassa, sealhulgas naistel, kellel puudub ravikindlustus.

Selle otsuse tegemiseks viiaksegi läbi käesolev pilootuuring.

Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel.

Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid emakakaelavähki tekitab neist vaid osa. Kui naine nakatub kõrge riskiga HPV alatüüpidega, võivad emakakaela rakkudes tekkida muutused ning vajaliku sekkumiseta areneda vähieelne seisund. Emakakaelavähk võib välja kujuneda 10-15 aasta jooksul. Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Paljudel HPV viirusega nakatunud inimestel puuduvad haigusnähud ja/või kaebused ning tavaliselt ei tekita rakumuutused emakakaelal ega vähieelne seisund muutusi enesetundes.

HPV nakkust saab ennetada vaktsineerimise teel. Eestis pakutakse HPV-vastast vaktsineerimist riikliku immuniseerimiskava raames 12-aastastele tüdrukutele.

Vähi ennetamiseks on parim viis osaleda sõeluuringul, mis võimaldab avastada HPV nakkuse ja vähieelsed seisundid ning need välja ravida enne vähi teket. Emakakaelavähi ja selle ennetamise kohta leiab rohkem infot Haigekassa veebilehelt.

 

Kuidas sõeluuringus osaleda?

Sõeluuringule on kutsutud naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma. Nendele naistele saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse.

2019. aastal alustas vähi sõeluuringute register sõeluuringute kutsete saatmist e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed on ebatäpsed, ei pruugi kutse kahjuks adressaadini jõuda. Seepärast on oluline, et iga naine kontrolliks oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis. Saatekiri sõeluuringule on leitav patsiendiportaalist www.digilugu.ee.

Kutsele on märgitud kõikide uuringuid tegevad raviasutuste kontaktid. Kuid uuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb helistada endale sobivasse tervishoiuasutusse. Tervishoiuasutuste kontaktid on leitavad siit

Registreerumisel kontrollitakse Sinu sünniaastat. Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kutset ei saa naised:

 • kel rahvastikuregistris puudub täielik või õige aadress (kuid digitaalse saatekirja leiab patsiendiportaalist digilugu.ee).

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Kõik perearstid saavad aasta alguses info, kes nende nimistu naistest on sel aastal uuringule kutsutakse. Perearst saab naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest, samuti vaadata, millisele aadressile on kutse saadetud.