Vähi sõeluuringud naistele

Rinnavähi sõeluuring

Oluline teade!

Sel aastal saadame esmakordselt naistele SMS-teavituse mammograafiabussi jõudmisest tema elukoha piirkonda.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant. 

Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis – enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. 

Sõeluuringu käigus tehakse rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia, mis on väikese kiirgusdoosiga ja tervisele ohutu.

 • 2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.

Sihtrühma naistel on võimalik rinnavähi sõeluuringul osaleda ka mööda Eestit sõitvates mammograafiabussides.

Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. Selleks tuleb pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes kontrollib Sinu tervist ja vajadusel suunab saatekirjaga rinnauuringule. Teiseks võimaluseks on broneerida aeg rinnakabinetti, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata ja tasuta (visiiditasu 5 eurot). Rinnakabinetti on oodatud igas vanuses naised, kel on küsimusi või probleeme rindadega. 

Rinnakabinetid asuvad:

Uuringupäeval tuleks hoiduda deodorandi, kehakreemi ja -puudri kasutamisest, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.

 • Uuringu läbiviimiseks koos dokumentide vormistamisega kulub umbes 15–20 minutit
 • Uuringu teostamiseks tuleb ülakeha lahti riietada
 • Kummastki rinnanäärmest tehakse kaks erisuunalist ülesvõtet, mis võib põhjustada ebamugavustunnet, kuid mitte valu
Pärast uuringut
 • Mammograafilise uuringu vastuse saate kokkulepitud viisil, kas e-postiga või kirja teel
 • Kui mammogramm näitab muutusi rinnanäärmekoes, kutsutakse Teid täiendavatele uuringutele. Tagasikutsututele tehakse täiendavaid mammograafilisi ülesvõtteid ning vajadusel uuritakse rinda ultraheliga või võetakse koeproov

NB! Juhime Teie tähelepanu, et tagasikutsumine täiendavatele uuringutele ei tähenda rinnavähi diagnoosi!

Emakakaelavähi sõeluuring

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

 • 2022. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992.

Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad. Emakakaelavähi peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviiruse (HPV – Human Papilloma Virus) mõningad kõrge riskiga  viirusetüved, mis levivad peamiselt sugulisel teel. Nakkusallikaks on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes pikema aja jooksul tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ning emakakaelavähk.

Kõrge riskiga viirusetüvede olemasolu organismis saab avastada uuringuga, mida nimetatakse HPV-uuringuks. HPV uuring sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse emakakaela limaskestadelt väikese harjakesega proov. Regulaarne HPV-testi tegemine on oluline ka seetõttu, et tavaliselt ei tekita emakakaela rakumuutused ega vähieelsed seisundid muutusi Teie enesetundes.

Emakakaelavähist hoidumiseks on võimalik end vaktsineerida. Loe HPV vaktsiini kohta siit.

 • HPV uuringu andmine sarnaneb günekoloogilise läbivaatusega, mille käigus võetakse väikese harjakesega proovimaterjal
 • Rakuproov võetakse emakakaela limaskesta pinnalt ja emakakaelakanalist, seejärel uuritakse proovi laboris
 • Protseduur on valutu
 • Kõige sobivam on uuringuproovi anda menstruatsioonitsükli 10.–20. päeval

NB! Proovi ei saa võtta menstruatsiooni ajal.

Pärast uuringut
 • HPV uuringu järgselt ei ole mingeid piiranguid Teie tavapärasele eluviisile
 • Vastuse edastab uuringut teinud labor Tervise Infosüsteemi, kus see on leitav sarnaselt kõikidele teistele uuringuvastustele
 • Kui teie uuringus ohtlikke viirustüvesid ei esine, siis olete sõeluuringule oodatud tagasi 5 aasta pärast ja eraldi teavitust teile ei saadeta
 • Kui selgub, et olete mõne(de) kõrge riskide viirustüvede kandja, siis analüüsitakse laboris samast materjalist võimalikke emakakaela rakumuutusi
 • Kordusuuringute ja lisauuirnvute vajadusest teavitatakse teid personaalselt
 • Juhul, kui Teil avastatakse rakumuutused, osutuvad vajalikuks kordusuuringud, sest paljud rakumuutused on isetaanduvad või selgub nende tulemusena ravivajadus
 • Kordusuuringute vajadusest teavitatakse Teid personaalselt

2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel inimese papilloomiviiruse (HPV) uuring, mille abil saab tuvastada HPV viiruse kõrge riski ehk vähki põhjustavaid alatüüpe. Sõeluuring on tõhus meede emakakaelavähi  ennetustöös, kuid Eestis osalevad sõeluuringus vaid ligi pooled kutsutud naistest. Seetõttu on oluline leida viise sõeluuringu osalusmäära suurendamiseks. Eesmärk on leida võimalikud vähieelsed muutused varakult.

Tavapäraselt tehakse sõeluuringuid tervishoiuasutuses. HPV kodutestimine on varasemate uuringute tulemustel ja mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks testimisviisiks. Kodutest on kliinikus tehtud HPV uuringuga sama usaldusväärne emakakaelavähi riski hindamise meetod. Juhendit järgides on proovi võtmine lihtne ning seda saab teha privaatselt ja mugavalt endale sobival ajal ja kohas. 2020. ja 2021. aastal TAi tehtud uuringute tulemused kinnitasid HPV kodutestimise tehtavust ja tulemuslikkust ning naisedki võtsid selle hästi vastu.

Projekti raames pakume kõigile 2022. aastal emakakaelavähi sihtrühma kuuluvatele naistele, kes pole veel jõudnud sõeluuringus osaleda, sõeluuringu korduskutses võimaluse valida, kas:

 1. osaleda sõeluuringus tavapärasel moel kliinikus või
 2. teha kodutest.

2022. aastal teavitatakse kodutesti teinud naisi personaalselt nii positiivse kui ka negatiivse uuringutulemuse korral. Kui kodutesti tulemus osutub positiivseks, on esimest korda plaanis saata osalejale teavitus lisauuringul osalemise kohta ka SMSi teel.

2022. aastal on emakakaelavähi sõeluuringusse oodatud osalema naised sünniaastatega 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992. Kõik sihtrühma kuuluvad naised, kes selle aasta esimeses pooles said kutse sõeluuringule, kuid kes meile teadaolevalt ei olnud augustikuu lõpuks sõeluuringus osalenud, saavad sõeluuringu korduskutse e-kirja või tavapostiga, kus neile pakutakse võimalust valida, kas anda HPV proov tavapäraselt tervishoiuasutuses või teha kodutest.

Kõigil sihtrühma kuuluvatel soovijatel, kes ei ole sel aastal veel emakakaelavähi sõeluuringus osalenud, on võimalik tellida kodutestimise komplekt internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu. Kodutesti valik on vabatahtlik ja sellega ei kaasne lisakulusid.

Oktoobris algab koostöös Eesti Proviisorapteekide Liiduga täiendav pilootuuring Ida-Virumaa apteekides, mille raames  pakutakse naistele võimalust võtta tasuta kodutestimise komplekt. Projektis osalevad 35 Ida-Viru maakonnas asuvat apteeki (Benu, Südameapteek, Euroapteek ja Apotheka apteegiketid).

Ida-Virumaal on emakakaelavähi sõeluuringus osalemine Eesti eri piirkondade võrdluses üks madalamaid, emakakaelavähi haigestumus aga on seal kõrge. Pilootprojekti eesmärk on selgitada välja, kas kodutestimise võimaluse tutvustamine ja komplektide jagamine apteekides aitab kaasata sõeluuringule naisi senisest rohkem ning hinnata, kuidas naised selle vastu võtavad ja kas sellist lahendust saaks kasutada edaspidigi.

Kui apteegis teeb ostu (kliendi- või ID-kaardi alusel isikut tuvastades) emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluv naine, kuvatakse apteegi töötajale asjaomane info. Apteegi töötaja küsib, kas naine on juba jõudnud sel aastal uuringus osaleda. Kui mitte, pakutakse talle uudset kodutestimise võimalust ja soovi korral ka nõustamist, kuidas testi teha. Projektis osalevast apteegist võivad kodutesti küsida kõik sihtrühma kuuluvad naised. Apteekides pilootprojekti kohta plakatitel ja ekraanidel kuvatav info võib kodutesti küsima julgustada ka teisi sihtrühma kuuluvaid naisi, kes sel aastal pole veel jõudnud testi teha.

Kodutesti tellinutele saadetakse proovivõtukomplekt postiga. HPV kodutesti proovivõtukomplekti kuulub proovivõtuvahend, proovi tagastamise konteiner, juhend proovi võtmiseks, infoleht ja märgistatud eelmakstud tagastusümbrik. Kodutesti valinud naistel palume proovi võtmisel järgida juhendit ning postitada proovi laborisse analüüsimiseks hiljemalt viie päeva jooksul pärast selle võtmist. Proovi saatmine laborisse on tasuta. Laboratoorse analüüsiga tehakse kindlaks, kas naine on nakatunud HPV kõrge vähiriski alatüüpidega. Kodutesti uuringu tulemusest teavitatakse kõiki osalejaid personaalselt, samuti edastatakse vastus Patsiendiportaali. Koduteste saab postitada kuni 31. detsembrini 2022.

Korduvad küsimused HPV kodutestimise kohta 

Kodutesti on võimalik ja soovitame teha ka juhul, kui Teil on emakas osaliselt või täielikult eemaldatud (hüsterektoomia). Proovi võtmisel järgige kodutesti komplektis olevat proovivõtuvahendi kasutusjuhendit.

Hoolimata hiljutisest arstivisiidist soovitame Teil sõeluuringus osaleda, kui Teil HPV testi ei võetud.

Kui olete tänavu emakakaelavähi sõeluuringus juba HPV testi teinud, siis info osalemise kohta lisatakse Tervise Infosüsteemi ja kodutesti teha ei saa.

Kui kodutest on tehtud ja kui proovist leiti kõrge riski HPV, siis võetakse Teiega personaalselt ühendust Teie testi tellides valitud suhtluskanali kaudu ning teavitatakse vajalikest lisauuringutest. Kui kodutesti vastus on negatiivne, siis täiendavaid analüüse teha vaja ei ole, ning sõeluuringule oodatakse Teid tagasi viie aasta pärast.

HPV kodutesti ei tohi teha raseduse ajal, et mitte ohustada raseduse kulgu.

Kodutesti tegemiseks ei pea aega naistearsti juurde panema. Kodutesti saate ise teha sobival ajal ja kohas järgides proovivõtuvahendiga kaasasolevat kasutusjuhendit. Seejärel saate proovi postitada laborisse analüüsimisele. 

Kasutusjuhiseid järgides võite olla kindel, et proov on korrektselt võetud. Kui osutub vajalikuks kordusproovi tegemine, siis võetakse Teiega personaalselt ühendust ja saadetakse uus proovivõtuvahend.

Kodus tehtud HPV test ja kliinikus tervishoiutöötaja võetud HPV proov on sarnaselt täpsed ja usaldusväärsed.   

Kui proov on peale võtmist saatmata rohkem kui viis päeva, siis on vaja võtta uus proov. Sel juhul palume võtta ühendust uuringu korraldajaga hpvkodutest [at] tai.ee

Palume võtta ühendust uuringu korraldajaga hpvkodutest [at] tai.ee ja teiega lepitakse kokku uue proovivõtuvahendi saatmine.  

See tähendab, et on tuvastatud kõrge riski HPV esinemine ning Teil on vaja veel teha täiendavaid uuringuid tervise kontrollimiseks. Viiruse olemasolu ei tähenda vähi- ega vähieelsete muutuste diagnoosi! Lisauuringutele saab pöörduda tervishoiuasutustesse, mille nimekiri Teile saadetakse ja mis on leitav ka haigekassa kodulehelt.

Kõigepealt palume veenduda, kas Teie sünniaasta kuulub sel aastal sõeluuringuga hõlmatute hulka, kelleks on naised sünniaastatega 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992. Sõeluuringul saavad osaleda kõik nimetatud sünniaastaga naised sõltumata ravikindlustusest või personaalse kutse olemasolust. Saate valida sõeluuringut pakkuvate asutuste seast omale sobivaima.

Kodutesti vastus laekub patsiendiportaali digilugu.ee. Kõiki kodutesti teinud naisi teavitatakse uuringu tulemusest personaalselt. HPV kõrge riski tüvega nakkuse tuvastamise korral on tarvis teha täiendavaid uuringuid. Kõigi täiendavate uuringute või vajamineva ravi kulud katab Eesti Haigekassa, sealhulgas naistel, kellel puudub ravikindlustus.

Ei, kõik kulud tasuvad uuringu korraldajad Tervise Arengu Instituut ja Eesti Haigekassa ning seda ka naiste puhul, kellel puudub ravikindlustus.

Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel. Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid emakakaelavähki tekitab neist vaid osa. Kui naine nakatub kõrge riskiga HPV alatüüpidega, võivad emakakaela rakkudes tekkida muutused ning vajaliku sekkumiseta areneda vähieelne seisund. Emakakaelavähk võib välja kujuneda 10–15 aasta jooksul. Paljudel HPV viirusega nakatunud inimestel puuduvad haigusnähud ja/või kaebused ning tavaliselt ei tekita rakumuutused emakakaelal ega vähieelne seisund muutusi enesetundes.

HPV nakkust saab ennetada vaktsineerimise teel. Eestis pakutakse HPV-vastast vaktsineerimist riikliku immuniseerimiskava raames 12-aastastele tüdrukutele. Vähi ennetamiseks on parim viis osaleda sõeluuringul, mis võimaldab avastada HPV nakkuse ja vähieelsed seisundid ning need välja ravida enne vähi teket. Loe emakakaelavähi ja selle ennetamise kohta rohkem.

Kodutest on võimalus privaatselt endale sobival ajal kodus ise sõeluuringu testi teha. Uuringu tulemusena saavad osalejad olulist teavet oma tervise kohta. Juhul, kui on vaja teha lisauuring, antakse sellest teada. Kõik lisauuringud on tasuta, ka ravikindlustuseta naistele.

Kui teil esineb kaebusi (näiteks ebaregulaarne veritsus, valu, eritis), pöörduge kindlasti viivitamata oma perearsti või günekoloogi poole ja ärge jääge ootama sõeluuringu kutset

Teie isikuandmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, isikuandmete kaitse seadusele, teistele õigusaktidele ja hea teadustava põhimõtetele. Isikuandmetele on ligipääs ainult uuringu täitjatel ja laboritöötajatel. Pärast andmekogumise lõppu eemaldatakse isikut tuvastada võimaldavad andmed ja edasine analüüs toimub isikustamata kujul. Uuringu kokkuvõtted ja tulemused avaldatakse üldistatud kujul. Uuringukavandi on kooskõlastanud Tervise Arengu Instituudi Inimuuringute Eetikakomitee. 

Kuidas sõeluuringus osaleda?

Sõeluuringule on kutsutud naised, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma. Nendele naistele saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse.

2019. aastal alustas vähi sõeluuringute register sõeluuringute kutsete saatmist e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed on ebatäpsed, ei pruugi kutse adressaadini jõuda. Seepärast on oluline, et iga naine kontrolliks oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis.

Kuid sõeluuringus osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama.Kutse sõeluuringule on leitav patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad). Sihtrühma kuuluvad naised võivad endale sobivasse tervishoiuasutusse uuringuaja broneerida juba täna siit

Sõeluuringule registreerumisel kontrollitakse naise sünniaastat ning uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Alates 2022. aasta teisest poolest on emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes augustikuu lõpu seisuga ei ole sõeluuringus osalenud, võimalust valida, kas teha HPV test tavapärasel moel kliinikus või tellida test endale koju. Kõik sihtrühma kuuluvad soovijad saavad kodutesti komplekti tellida internetipõhisest tellimiskeskkonnast.

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Kõik perearstid saavad aasta alguses info, kes nende nimistu naistest on sel aastal uuringule kutsutakse. Perearst saab naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest, samuti vaadata, millisele aadressile on kutse saadetud.