Tagasi

Insuldi juhtprojekt

Insuldi juhtprojekt

Haigekassa algatatud insuldi juhtprojekti eesmärk on parandada inimese insuldijärgset elukvaliteeti läbi tervikliku raviteekonna arendamise ja tervisetulemi mõõtmise.

Insuldi akuutravi kvaliteet Eestis on hea, aga raviteekond on patsiendi jaoks keeruline ja killustunud. Patsiendikeskse ja järjepideva teekonnani jõudmiseks tuleb erinevatel teenuseosutajatel teha koostööd ja parandada ravikorraldust. Arendusprojektide toetamisega soovime anda neile, kes igapäevaselt insuldipatsiendi ja tema lähedastega kokku puutuvad tõuke positiivseteks muutusteks.

Toetust sai taotleda uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja testimiseks insuldipatsiendi raviteekonna korralduses. Insuldi akuutravi pakkuvate piirkondlike või keskhaiglate poolt eest veetavad ja koostöös raviteekonna teiste osapooltega teostatavad arendusprojektid peavad leidma lahenduse kuuele arendusvajadusele, mille kohta saab lugeda pikemalt raportist „Insuldipatsiendi raviteekonna parem korraldus”.

Toetust antakse kahes voorus. Esimese vooru toetus on suunatud esmaste lahendusideede edasiarendamisele ja koostööpartnerite kaasamisele ning lahenduste väljatöötamise ja testimise üksikasjaliku plaani koostamisele. Esimese vooru tegevuste teostamiseks on aega maksimaalselt neli kuud. Esimese vooru taotluse esitamise tähtaeg oli 16. september 2019.

2019. aasta sügisel said haiglad avaldada soovi insuldi juhtprojektis osalemiseks ja taotleda toetust uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja testimiseks insuldipatsiendi raviteekonna korralduses. Haigekassa otsustas toetada projektide algatusi Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas.

Insuldi aktiivravi pakkuvate haiglate eestvedamisel ja koostöös raviteekonna teiste osalistega (näiteks taastusravikliinikute, perearstide, sotsiaaltöötajate, erialaseltside ja patsiendiorganisatsioonidega) tehtavad arendusprojektid peavad leidma lahendused kuuele arendusvajadusele, mis teenusdisaini projekti käigus kokku lepiti.

Lisaks arendusprojektide toetamisele on juhtprojektil veel kaks osa: uue tasustamismeetodi katsetamine ja tervisetulemi ning kulude süsteemse mõõtmise ja võrdlemise praktika loomine. Tasustamismeetodi kaudu saab haigekassa mõjutada teenuseosutajate käitumist: soodustada patsiendikeskset ja terviklikku lähenemist ravikorraldusele ning anda hoogu selle nimel tehtavaks koostööks ning innovatsiooniks. Samuti on oluline hakata mõõtma patsientide tervisetulemit. Praegu mõõdetakse insuldi ravitulemuste puhul süsteemselt ainult suremust, kuid mitte elukvaliteeti ehk seda, mis on insuldi üle elanud inimese ja tema lähedaste jaoks tähtis.

Arendusprojektid kestavad 2021. aasta lõpuni. Projektide rahastamiseks on kavandatud üks miljon eurot. Ootame tulemuseks uudseid, kasutajate testitud ja hinnatud lahendusi, mida tervishoiusüsteemis kasutusele võtta patsiendi raviteekonna parandamiseks.