Alkoholitarvitamise häire ravi leping

Alkoholitarvitamise häire ravi teenus 

Alkoholitarvitamise häire ravi osutamine on ambulatoorne teenus. Alkoholitarvitamise häirega patsientide ravimisel lähtutakse alkoholitarvitamise häire ravijuhendist Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus ning heade kliiniliste tavade põhimõtetest. Teenuse osutamise  eelduseks on psühhiaatria tegevusluba ja vastavate koolituste läbimine, mida korraldab tänasel päeval Tervise Arengu Instituut. 

Teenuse sihtrühmaks on kõik alkoholi kuritarvitavad isikud. Patsiendid sisenevad alkoholitarvitamise häire raviteenusele läbi isikliku initsiatiivi, lähedaste/sõprade, perearstide, sotsiaaltöötajate või töötukassa soovitusel. Samuti võivad patsiendid siseneda teenusele läbi prokuratuuri/kohtu suunamise.

Raviteenusele pääsemise kriteeriumiks on patsiendi isiklik motivatsioon ja tahe oma alkoholiprobleemiga tegeleda. Teenust osutatakse saatekirjata, vajalik on eelregistreerimine. Alkoholitarvitamise häire raviteenust pakutakse patsientidele alates 18. eluaastast ning raviteenusele on võimalik pöörduda ka ravikindlustusega hõlmamata isikutel. 

Ravimeeskonda kuuluvad üldjuhul psühhiaater, (vaimse tervise) õde, sotsiaaltöötaja ja (kliiniline) psühholoog. Lisaks võivad meeskonda kuuluda ka veel juhtumikorraldaja, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut ja sekretär/assistent. 

Taotluse alusel otsib Tervisekassa partnereid vaid ambulatoorse teenuse osutamiseks. Eelduseks on, et tervishoiuteenuse osutaja omab ambulatoorse psühhiaatria tegevusluba ning teenuse osutajad on läbinud nõutud koolitused. 

Haiguste ennetamise projekti „Alkoholitarvitamise häire ravi“ teenuse osutamiseks sõlmivad haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja ravi rahastamise lepingu.

Lepingud sõlmitakse kõigi tervishoiuteenuste osutajatega, kes vastavad 04. novembril 2022 Eesti Haigekassa Nõukogu otsuse nr 48 kinnitatud hindamisalustele

Lepingu sõlmimiseks: 

Taotluse esitamise tähtpäevad on:
  • Hiljemalt 15. maiks laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 1. juuli.
  • Hiljemalt 15. novembriks laekunud taotluse esitajaga sõlmitakse leping algusega 1. jaanuar.
Ravi rahastamise leping sisaldab