Koolitervishoiuteenuste rahastamise lepingud

Alates 01.01.2020 kehtivad koolitervishoiu teenuse rahastamise leping ja lepingu lisad

Koolitervishoiuteenuse rahastamise leping (uuendatud 01.01.2020)

  • Lisa 1. Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu tingimused (uuendatud 01.01.2020)
  • Lisa 2. Koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingu lisatingimused (uuendatud 01.01.2020)
  • Lisa 3D. Koolitervishoiuteenuse rahaline arvestus (uuendatud 01.01.2020)
  • Lisa 4. Koolitervishoiuteenuse osutamise koolid ja õpilaste arv (uuendatud 01.01.2020)
  • Lisa 5. Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste koolides (uuendatud 01.01.2020)
  • Lisa 6. Koolitervishoiuteenuse aruanne (uuendatud 01.01.2020)
  • Lisa 7. Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend (uuendatud 01.02.2019)

Koolides teenust osutavad partnerid leiad siit.